Program dětské skupiny U Templu


Příchod do dětské skupiny do 8:30.


Harmonogram dne

07:00– 08:30příchod dětí do DS, ranní hry
08:30 – 09:00ranní kruh, protažení
09:00 – 09:30hygiena, svačina
09:30 – 10:00řízená činnost
10:00 – 11:15pobyt venku
11:30 – 12:00hygiena, oběd
12:00 – 14:00odpočinek
14:00 – 14:30hygiena, svačina
14:30 – 16:30volná hra, odchod domů

 • Individuální přístup.
   
 • Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, myšlení, paměti a pozornosti.
   
 • Podpora samostatnosti.
   
 • Rozvíjení potenciálního talentu dítěte.
   
 • Podpoření tvořivosti a fantazie.
   
 • Učení hrou a prožitkem.

Tématické programy

2023/2024

Najdete nás na YouTube

Videa z naší mateřské školy můžete sledovat na našem kanále

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat!