O letních prázdninách bude MŠ uzavřena od 15.7.2024 – 11.8.2024.


Jsme soukromá mateřská škola, která je zapsána do Rejstříku školských právnických osob podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Přijímáme děti:  2 – 6 let (7 let )

Provozní doba: 7:00 – 16:30

Kapacita: 15 dětí

Adresa: Dašická 1261, Pardubice 530 03

Kontakty: telefon – +420 774 627 557
                  e-mail –vendula.kupkova@safariclub.cz


Naše zaměření

 • Spokojenost dítěte
  • Rozvíjíme individuální osobnost dítěte.
  • Klademe důraz na vzdělávání (propracovaný školní vzdělávací program).
  • Zaměřujeme se na rozvíjení potenciálního talentu.
  • Využíváme prvky Montessori pedagogiky.
  • Dětem se věnuje odborný personál.
  • Návštěvy divadla, solno-jodové jeskyně, bazénu apod.
  • V pravidelném týdenním programu zařazujeme jógu, hudební a umělecké činnosti, anglický jazyk apod.
  • Zajišťujeme dětem zdravou a vyváženou stravu.
    
 • Flexibilita a akce pro rodiče
  • Individuální docházka dle potřeb rodiny.
  • Zajišťujeme povinné předškolní vzdělávání.
  • Možnost domluvit individuální plán pro konkrétní dítě.
  • Dojednání schůzky s vedením či učitelem dle potřeb rodiče.
  • Po celý rok akce pro rodiče s dětmi (Velikonoce, Den dětí, Vánoce atd.). 
  • Přijímání dětí po celý rok.
  • Možnost bezproblémového parkování.
    
 • Komunikace a informace
  • Aktuality na webových stránkách, facebooku a nástěnce školy.
  • Odpověď na e-mailovou zprávu do 48 hodin v pracovní dny.
  • Jeden telefon a e-mailový kontakt pro jednotlivá předškolní zařízení k nahlášení změn.
  • Rozhraní pro rodiče.

Naše škola nabízí

 • Během celého týdne se děti seznamují s anglickým jazykem
 • Vše formou her.
 • Seznámeni s jazykem (písně, básničky, čtení Aj pohádek apod.).
 • Učení základních/běžných frází.
 • Odborný pedagogický pracovník se zaměřením na Aj.
 • Předškolní program
  Propracovaný školní vzdělávací program
   
 • Umělecké činnosti
  V rámci celého tematického týdne se děti seznamují se základními prvky hudby, divadla, výtvarného umění a tance.
  Více o programu naleznete v sekci Program.
   
 • Jóga
  Základní prvky jógy se děti učí v rámci týdenního programu.
   
 • Akce
  • Návštěvy divadla, galerií, muzeí.
  • Návštěvy tvořivých workshopů.
  • Návštěvy solno-jodové jeskyně.
  • Návštěvy farmy Apolenka.
  • Návštěvy knihovny.
  • Cvičení se seniory.
  • Účast na plaveckých kurzech.
  • Návštěvy stanice pro týraná zvířátka Kouzelná zahrádka.
  • Focení dětí profesionálním fotografem.
  • Návštěvy akcí pořádaných v okolí.

Akce, které již proběhly, naleznete na FB ve skupině s názvem MŠ Safari Club – PCE nebo v sekci galerie.


Ceník školného

Děti 2 – 6 let:

 • 5x týdně            6.000,- Kč/měsíc
 • 4x týdně            5.600,- Kč/měsíc
 • 3x týdně            5.300,- Kč/měsíc
 • 2x týdně            4.000,- Kč/měsíc

Číslo účtu pro zasílání školného: 2500212025/2010.

Strava je hrazena zvlášť a to 85Kč/den


Školné zahrnuje

 • Nadstandardní individuální péči (1 odborný pracovník/6-8 dětí maximálně).
 • Personál s odborným vzděláním.
 • Propracovaný školní vzdělávací program.
 • Dostatek didaktických pomůcek.
 • Pitný režim po celý den. 

Ostatní informace

 • První dvě adaptační hodiny zdarma
  První návštěva bez potřebných dokumentů jen za přítomnosti rodiče.
 • Sourozenecká sleva 10%
  Sleva je možná v rámci každodenní docházky.
 • Sleva za jednorázovou platbu
  Sleva 10% za jednorázovou platbu na celý školní rok (10 měsíců).
 • Při doporučení dítěte jednorázová sleva 1.000,-Kč ze školného
  Pro uplatnění slevy je třeba, aby doporučené dítě mělo již zaplacené jedno školné. 
 • Výpovědní lhůta je jeden měsíc před ukončením docházky
  Budeme rádi za informaci, že budete ukončovat docházku, co nejdříve.
 • Platba se provádí bankovním převodem
  Výjimkou je jen platba při první návštěvě, při platbě hodinového hlídání a zpoplatněné akce nad rámec školného, které se hotově platit dají.
 • Školné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem
  Z tohoto důvodu nemůže být školné kráceno a je nevratné.
 • V případě absence dítěte v MŠ
  Při řádně omluvené absenci, například z důvodu nemoci, dovolené apod. se poskytuje sleva či náhrada. Více naleznete ve smlouvě.

Najdete nás na YouTube

Videa z naší mateřské školy můžete sledovat na našem kanále

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat!